KEKEMELİK

Kekemelik

Düşündüğünü ifade etmek bazen nefes almak gibiyken bazen hayatın en vazgeçilmez ihtiyacı olacak kadar zorunludur insan için. Özellikle önemli bir konu ve heyecanlı bir ortamdan bahsediliyorsa.
Yaşadığına pişman eden kekemelik sorunu bazen çok zor anları peşinden getirir. Kontrol edilemeyen bu takılmalar, özellikle heyecanla buluştuğunda konuşmaktan vazgeçmek anlamı taşıyan bu problem dermansız bir dert değilken, insanlara öyle bir yapışmıştır ki asla kurtulamayacağız gibi bir düşünce yerleşir zihinlere.
Kekemelik görülmeye başladığı ilk yıllarda kendiliğinden geçebilecekken kemikleşmeye yüz tutan ve artık refleks haline dönüşen durumlarda kendiliğinden geçebilecek olan bu özelliğini yitirmektedir. geçebilme ihtimali olan ve çocukların yanında yaşayan bireylere konu ile ilgili büyük görevler düşmektedir. Bu sorunla ilk karşılaşmalar hak verirsiniz ki büyük ir panik halinde ortaya çıkmaktadır. Fakat kekemelik yaşayan çocukların bu sıkıntıyı çok büyük bir problem gibi algılamaları, sıkıntının yerleşmesine sebep olabilmektedir. Neden takılıyorsun, kekeleme gibi gereksiz uyarılar ise çocuğun kendini denetleme ihtiyacını dürtmekte ve yapamadığını gördükçe bu olayı kafasında büyütüp refleks haline dönüşmesine sebep olabilmektedir.

Uzun yıllardır devam eden kekemelik için artık “kronik kekemelik” diyebileceğimiz yapılar içerindeki takılmalar, duraksamalar,tutulmalar ancak uzman yardımıyla uzaklaşılabilecek sorunlar grubuna girebilir. Kekemelik tedavisi başlangıcı kişisel özelliklerin ve sorunun cinsinin tespiti ile başlayıp kontrollü konuşma alışkanlığını kazandırabilecek teknikler bütününün kişiye öğretilmesi ve bu yöntemlerin kişide refleks haline dönüşene kadar olan takibi ile başarılabilmektedir. Kekemelik tedavisi yapılacak olan kişinin özellikle de yetişkinlerde görülen kekemelik problemlerinin geçmemesi gibi bir ihtimal çok yoktur. Misal halk arasında bu yaştan sonra kekemelik geçmez gibi bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Bu anlayışla üm,ts,zl,ğe kapılarak bu benim kaderimmiş diye bu sorunla yaşamaya devam edilmeye çalışılabiliyor. Bu sebeple bu yanlış inançlara kanmayıp bu sorunun çözümüne odaklanmak doğru olandır.

KONUŞMA BOZUKLUĞU

cocuklar-neye-kizarİletişimin ana dayanağı olarak görülen konuşmaların etkileşimde bulunduğu ortamlarla birlikte konuşma sorunları görülmeye başlanabilmektedir. Konuşma bozuklukları etkileşim olarak bakıldığında fiziksel sorunlardan çok alışılagelmiş ya da ani gelişen arka planı olmayabilen olaylar ile ortaya çıkabilen sorunla olmaktadır. Özellikle algıların çok geniş bir bant seviyesinde olduğu erken konuşma dönemi için bu olayların derin etkilerinin olduğu söylenebilir.Konuşma bozuklukları ortaya çıktıkları an itibari ile sorun olarak görülmeli ve ciddiye alınmalıdır.

Konuşma Bozukluğu Tedavisi

konusma-bozuklugu-tedavisi

Konuşma Bozukluğu Tedavisi

Konuşma bozukluğu tedavisi, konuşma bozukluklarından hangisinin mevcudiyetinin belli oluşunun ardından konuşulabilecek bir konudur. Çünkü çeşitli konuşma bozukluğu sorunlarından ancak belli bir kısmının konuşma bozukluğu tedavisi söz konusu olabilir. Örneğin doğuştan gelen konuşma sorunları olarak bilinen dil ile ilgili sorunlar sonradan meydana gelen ve geçici konuşma bozuklukları gibi alışkanlık tabanlı olan sorunlar olmamaktadır. İşitme kaybının olduğu durumlarda olduğu gibi kişilerle yapılması gereken eğitimlerin kişi tarafından duyamadığı için işitilememesi bu tabandaki konuşma bozukluğu tedavisini olanaksız kılmaktadır.

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Tedavisi

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Tedavisi

Kekemelik yada artikülasyon olarak nitelendirilen konuşma bozuklukları gibi doğuştan olmayan ve sonradan ortaya çıkan akıcı konuşma bozuklukları yahut harf hataları düzelebilen konuşma bozukluklarıdır. Fakat bazı çocuklarda konuşma bozukluğu sebepleri işitme kaybı gibi doğuştan gelen sorunlar olabilmektedir. Gençliğinde konuşma bozukluğu yaşayan ve çözüm süreçlerinde büyük rol oynayan C. Vn Riper der ki “ duyabilen herkes aynı zamanda konuşabilir” bu söz aslında her şeyi açıklamaktadır.

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu

Çocuklarda Konuşma bozukluğu

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu

Çocuklarda konuşmalar esnasında yaşanan problemler genel olarak erken konuşma evresinde görülmeye başlamaktadır. Okul çağı sonrasında sık rastlanmayan konuşma bozuklukları özellikle fizyolojik travmalar nedeni ile ortaya çıkmaya başlarken okul çağı öncesinde en çok görülen konuşma bozuklukları doğuştan olmayan ancak çevresel faktörlerin etkileri ile ortaya çıkan problemlerdir. Çocuklarda Konuşma Bozukluğu, kekemelik olarak bilinen takılmalar ve duraksamalar başta olmak üzere çocuklarda konuşma bozukluğu grubunda olan harf hataları, dil tembelliği gibi sorunlarla birlikte görülmektedir.

{$footer_yazisi}